"มีชัย" ยืนยัน หนักแน่น ...ต้องทำประชามติ เพื่อจะได้รู้ว่าคนทั้งประเทศยอมรับหรือไม่

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ได้ร่วมบรรยายพิเศษ เรื่อง "ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ" ในการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่องร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อปวงชนชาวไทย ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา


โดยนายมีชัยได้กล่าวว่า รัฐธรรมนูญมีความสำคัญต่อประเทศชาติ จึงต้องมีการทำประชามติ เพื่อให้คนทั้งประเทศต้องรับรู้ว่าจะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ และเมื่อถึงเวลาประกาศใช้ จะได้ตระหนักร่วมกันว่ารัฐธรรมนูญนี้มาจากเสียงข้างมากของคนทั้งประเทศ ดังนั้น รัฐธรรมนูญเป็นเพียงกรอบที่เหนือกฎหมายทั้งปวง โดยการวางหลักการเพื่อกำหนดทิศทางประเทศนำไปสู่แนวทางปฏิบัติได้


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
วัสดา แสงทิพย์


HASTAG : มีชัย ฤชุพันธ์  การเมือง  ประชาชน  ประชามติ  ร่างรัฐธรรมนูญ 

ติดตามข่าวอื่นๆ