เหตุผลนี่เยอะจริงๆ... เห็นยัง"นพ.เหวง"คนมีเหตุผล12ข้อไม่รับร่างรธน.

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 59 นพ.เหวง โตจิราการ แกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)กล่าวว่า เหตุผล 12 ประการ ที่ตนไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนี้ คือ

 

1.ไม่ใช่รัฐธรรมนูญของระบอบประชาธิปไตยที่ อำนาจสูงสุดต้องเป็นของราษฎรทั้งประเทศ

 

2.หากรัฐธรรมนูญผ่านประชามติคณะรัฐประหารยังมีอำนาจอยู่ต่อไปจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีใหม่จากการเลือกตั้งกล่าวคือเป็นรัฏฐาธิปัตย์อยู่ต่อไป ไม่มีใครรู้ว่านานเท่าใด

 

3.รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ต้องทำสิ่งที่กำหนดโดยองค์กรของคณะรัฐประหารเช่น หน้าที่ของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ ปฏิรูปประเทศ จึงบริหารไปตามนโยบายที่ให้สัญญาประชาคมกับประชาชนระหว่างการเลือกตั้งได้ยาก

 

4.รัฐธรรมนูญชั่วคราว2557 ของคณะรัฐประหารในส่วนที่ว่าด้วยอำนาจของ คสช.ยังคงดำรงอยู่คู่ขนานไปกับรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามติ เท่ากับว่าในบางด้านประเทศนี้มีรัฐธรรมนูญสองฉบับพร้อมกันระยะหนึ่ง ไม่รู้นานแค่ไหน

สำหรับข้อที่ 5.ส.ว.250 คน มาใช้อำนาจอธิปไตยของประชาชน 67 ล้านคน 244 คน มาจากการแต่งตั้งของคสช. 6 คนเป็น ข้าราชการประจำทหารตำรวจซึ่งก็มาจากคสช. ในทางหลักการทางการเมืองนี่เป็นการสืบทอดอำนาจคสช.ต่อไปอย่างน้อย 5 ปี 

6.การแก้ไขเป็นไปได้ยากมาก หรืออาจจะเป็นไปไม่ได้เลย เพราะวาระสามต้องอาศัยเสียงหนึ่งในสามของสว.ที่มาจากการแต่งตั้งของคสช. และต้องได้รับความเห็นชอบจากทุกพรรคการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งร้อยละ  20       ในโลกแห่งความเป็นจริงเป็นไปได้หรือไม่

 

7.รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งต้องแจ้งความคืบหน้าของการปฏิรูปประเทศที่กำหนดโดยองค์กรที่ตั้งจากคณะรัฐประหาร ต่อรัฐสภาซึ่งรวมถึง 250 ส.ว.ที่มาจากคสช.ทุกสามเดือน

 

8.ศาลรัฐธรรมนูญ และองค์กรอิสระห้าองค์กรไม่ได้มาจากเลือกตั้งของประชาชน เป็นผู้กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม แม้จะเขียนให้รับฟังความเห็นจากนักการเมืองจากการเลือกตั้งของประชาชนก็ตามแต่สามารถเอามาบังคับใช้กับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน


นพ.เหวง กล่าวอีกว่า 9.เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับใช้แก่กรณีใด  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ(มาจากการแต่งตั้ง) จัดให้มีการประชุมร่วมของ 12 องค์กร ซึ่งมีเพียง 2 หรือ 3 เท่านั้นที่มาจากการเลือกตั้ง  อีก 9 หรือ 10 มาจากการแต่งตั้งโดยคณะรัฐประหารเพื่อวินิจฉัยกรณีนั้น

 

10.จงใจตัดคำว่า สิทธิเสมอกัน และได้มาตรฐาน ออกไปใน เรื่องสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ ในทางปฏิบัติอาจจะเกิดปัญหาเรื่องความไม่เท่าเทียมขึ้นได้อย่างมาก

11.ในเรื่องการเรียนฟรี 12 ปีเท่าเดิม แต่ตัดมัธยมปลายออกแล้วไปเติมที่อนุบาล

 

และข้อสุดท้ายข้อที่  12.นายกรัฐมนตรีมีโอกาสเป็นคนนอกเพราะไม่ได้ระบุให้นายกรัฐมนตรีต้องเป็นส.ส.

 

นพ.เหวง กล่าวต่ออีกว่า “นอกจากนี้ สำหรับคำถามพ่วง ผมก็ไม่รับเพราะเนื้อหาสำคัญคือ ให้ส.ว.250 คน ซึ่ง 244 คนแต่งตั้งโดย คสช.และ 6 คนเป็นข้าราชการประจำทหารตำรวจ ซึ่งก็มาจาก คสช.เช่นกัน มีอำนาจร่วมในการโหวตรับรองนายกรัฐมนตรีได้ ทั้งหมดนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผม ที่ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ และคำถามพ่วง ท่านผู้อ่านอาจจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ได้ เป็นดุลยพินิจวิจารณญาณของแต่ละท่านว่าจะวินิจฉัยอย่างไร สิทธิเสรีภาพในในการตัดสินใจเพื่อลงประชามติว่าจะรับหรือไม่รับนั้นเป็นของท่านเท่านั้น”

 

ขอบคุณ มติชน


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
วัสดา แสงทิพย์


HASTAG : รธน.  ร่างรัฐธรรมนญ  การเมือง  เหวง โตจิราการ  ไม่รับ 

ติดตามข่าวอื่นๆ