"โพล" เผยปชช.เชื่อ "เซตซีโร่-พรรคการเมือง" ชนวนทำขัดแย้ง-โจมตีกันไม่หยุด ไม่ใช่ทางออก

 

"สวนดุสิตโพล" เผยผลสำรวจประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง "ประชาชนคิดอย่างไร? กับ กระแสข่าวเซตซีโร่พรรคการเมือง" โดยคนส่วนใหญ่เชื่อว่า จะเป็นชนวนขัดแย้งรอบใหม่ และโจมตีกันไปมา ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ควรปฏิรูปการเมือง-นักการเมืองให้ดีก่อน


วันนี้ (9 ก.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,257 คน เรื่อง "ประชาชนคิดอย่างไร? กับ กระแสข่าวเซตซีโร่พรรคการเมือง" โดยสำรวจระหว่างวันที่ 4-8 ก.ค. 59 สรุปผลได้ ดังนี้

1.ประชาชนคิดอย่างไร? กับกระแสข่าว “เซตซีโร่พรรคการเมือง”

อันดับ 1 กลายเป็นประเด็นที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง โจมตีกันไปมา 73.99%
อันดับ 2 ควรติดตามรับฟังข่าวสารอย่างมีสติ ยังไม่มีความชัดเจน 71.12%
อันดับ 3 อาจเป็นเพียงข่าวลือที่ปล่อยออกมาเพื่อต้องการฟังกระแสสังคม 68.74%
อันดับ 4 ควรรับฟังความเห็นของนักการเมือง เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองโดยตรง 61.34%
อันดับ 5 เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการปฏิรูปพรรคการเมือง 50.60%


2.“ข้อดี” ของ “เซตซีโร่พรรคการเมือง”
อันดับ 1 ทุกพรรคการเมืองเริ่มต้นใหม่พร้อมกัน เพื่อความเท่าเทียมเป็นธรรม 75.18%
อันดับ 2 เป็นการกระตุ้นให้แต่ละพรรคตื่นตัว มีแนวคิด นโยบายใหม่ๆ 62.53%
อันดับ 3 ประชาชนมีตัวเลือกมากขึ้น ได้คัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ 60.62%


3.“ข้อเสีย” ของ “เซตซีโร่พรรคการเมือง”
อันดับ 1 สร้างความขัดแย้งทางการเมือง พรรคการเมืองมีการซื้อตัว ย้ายพรรค 82.10%
อันดับ 2 กังวลว่าจะกระทบต่อการจัดการเลือกตั้ง ทำให้ล่าช้าออกไป 67.54%
อันดับ 3 เป็นการทำลายนโยบายและเสถียรภาพของพรรคการเมือง 66.35%


 

 

 

 

 

4. ประชาชนคิดว่าการใช้มาตรการเซตซีโร่ จะช่วยแก้ปัญหาการเมืองไทยได้มากน้อยเพียงใด
 
อันดับ 1 แก้ปัญหาไม่ได้ 38.66% เพราะ  ปัญหาการเมืองไทยฝังรากลึกมานาน แก้ไขได้ยาก นักการเมืองเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ทะเลาะเบาะแว้ง ฯลฯ
อันดับ 2 แก้ปัญหาได้บ้าง 29.84% เพราะ  เป็นการสลายขั้วอำนาจเก่า อาจช่วยล้างระบบการเมืองแบบเดิมได้ เป็นการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงพรรคการเมืองให้ดีขึ้น ฯลฯ
อันดับ 3 แก้ปัญหาไม่ค่อยได้ 22.67% เพราะ ได้นักการเมืองหน้าเดิม กลุ่มเดิมเข้ามาทำงาน การเมืองก็จะเข้าสู่สภาพเดิม อาจสร้างความไม่พอใจและก่อให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงมากขึ้น ฯลฯ
อันดับ 4 แก้ปัญหาได้มาก 8.83% เพราะ  พรรคการเมืองต่าง ๆ ต้องมีแนวทางนโยบายการทำงานที่ชัดเจนมากขึ้น ทำงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบมากขึ้น มีนักการเมืองรุ่นใหม่ เป็นตัวเลือกให้กับประชาชน ฯลฯ


5.ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่กับการ “เซตซีโร่พรรคการเมือง”
 
อันดับ 1 ไม่แน่ใจ 44.39% เพราะ  อาจเป็นเพียงกระแสข่าวลือ เป็นเกมการเมือง ยังไม่รู้ผลดี ผลเสียที่ชัดเจน ควรปฏิรูปการเมืองและนักการเมืองให้ดีก่อน ฯลฯ
อันดับ 2 ไม่เห็นด้วย 28.16% เพราะ  ขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ ไม่เป็นธรรมต่อพรรคการเมือง กังวลว่าจะมีการเคลื่อนไหว คัดค้านของกลุ่มการเมืองต่าง ๆ ไม่เชื่อมั่นกับการแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้ ฯลฯ
อันดับ 3 เห็นด้วย 27.45% เพราะ  เป็นการปฏิรูปพรรคการเมืองและนักการเมือง  เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความเหมาะสมมีความรู้ความสามารถ เข้ามาทำงาน ได้ปรับเปลี่ยนแนวคิด นโยบายของพรรคให้เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน ฯลฯ

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineติดตามข่าวการเมือง


เรียบเรียงโดย
นายอารมณ์ เคนหล้า


HASTAG : สวนดุสิต  เซตซีโร่พรรคการเมือง  ผลสวนดุสิตโพล  สวนดุสิตโพล 

ติดตามข่าวอื่นๆ