อึ้งหนักมาก!! ส.ป.ก.เมืองกาญจน์ตาค้างพบที่ดินกว่า 1 พันไร่เป็นของนักธุรกิจสาวตระกูลดังระดับปท.

ส.ป.ก.กาญจนบุรี พร้อมทหารชุดประสานงาน ร.29 ยกกำลังบุกตรวจรังวัดที่วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน แยกที่วัดที่บุกรุกให้ชัดเจน  ถึงกับอึ้งเมื่อไปพบชื่อนักธุรกิจสาวแสนล้าน ตระกูลดังระดับประเทศ ปักป้ายจองที่ของ ส.ป.ก.กว่า 1,000 ไร่

 

วันนี้ ( 8 ก.ค.)   จากกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประกาศใช้มาตรา 44 คำสั่งที่ 36/2559 เรื่องมาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมโดยมิชอบกฎหมาย คำสั่งดังกล่าวประกาศใช้เมื่อวันที่ 5 ก.ค.
         

ต่อมา วันที่ 6 ก.ค.  พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)  ร่วมแถลงข่าวถึงการดำเนินการตามมาตรา 44 หลังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ลงนามในคำสั่งยึดคืนที่ดิน ส.ป.ก.จากผู้ครอบครองรายใหญ่ผิดกฎหมายเข้าสู่กระบวนการปฎิรูปที่ดินเนื้อที่ตั้งแต่ 500 ไร่ขึ้นไป ในพื้นที่เป้าหมาย 429 แปลง เนื้อที่ 432,765 ไร่ รวม 25 จังหวัด
         

ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีเป็น 1 ใน 25 จังหวัดที่ต้องดำเนินการ โดยมีเป้าหมาย 14 แปลง ใน 4 อำเภอ รวมเนื้อที่ 14,927 ไร่ และ 1 ใน 14 แปลง เป็นของวัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน หรือวัดเสือ ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ 5 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี จำนวน 931-0-83 ไร่ โดยพื้นที่ทั้งหมดมีรั้วล้อมรอบแสดงการครอบครองอย่างชัดเจนโดยครอบคลุมพื้นที่ราบและภูเขาถึง 3 ลูก ซึ่ง ส.ป.ก.กาญจนบุรี ได้ดำเนินการนำป้ายไปติดตั้งแสดงกรรมสิทธิ์การครอบครอง แต่ยังไม่ได้มีการตรวจยึดแต่อย่างใด
         

ล่าสุด นายวัชรินทร์ วากะมะนนท์ ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)กาญจนบุรี นางรจนพรรณ ณรงค์อินทร์ นิติกร ส.ป.ก.กาญจนบุรี นายสุขสันต์ คงเจริญ นิติกร ส.ป.ก.กาญจบุรี นายไพโรจน์ เหรียญกิจการ นายช่างสำรวจชำนาญงาน ส.ป.ก.กาญจนบุรี และนายพยุง เหลี่ยมจงกล  นายช่างโยธาชำนาญงาน ส.ป.ก.กาญจนบุรี  พร้อมเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.กาญจนบุรี เดินทางไปที่วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน หรือวัดเสือ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 44 คำสั่งที่ 36/2559 เรื่องมาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมโดยมิชอบกฎหมาย
         

นายวัชรินทร์  เปิดเผยว่า ตนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานช่างและแผนที่ และเจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมาย ได้ลงพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อดำเนินการจัดทำข้อมูลที่ดิน สำรวจรังวัด และจัดทำแผนที่แปลงที่ดิน ที่ได้อนุญาตให้วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน (วัดเสือ) จำนวน 391-1-21 ไร่  เพื่อทำการตรวจสอบและลดขนาดจำนวนเนื้อที่วัดฯ ที่ได้รับขออนุญาตให้ใช้ที่ดินให้คงเหลือเฉพาะพื้นที่ที่จำเป็นเพื่อใช้ในการประกอบกิจทางพุทธศาสนา และในส่วนพื้นที่ที่วัดฯ บุกรุกที่ดิน ส.ป.ก.อีกจำนวน 931-0-83 ไร่ นั้น จะดำเนินการจรวจสอบเพิ่มเติมแล้วทำการยึดพื้นที่คืนทั้งหมด  โดยจะนำข้อมูลที่ดินทั้งหมด เสนอคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินเพื่อพิจารณานำที่ดินดังกล่าว มาจัดสรรให้แก่ราษฎรตามโครงการจัดที่ให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล

นอกจากนี้ ส.ป.ก.ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี ตรวจสอบพื้นที่การบุกรุกที่ดินโดยนายทุนหรือผู้มีอิทธิพล ในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่วัดป่าหลวงตาบัวญาณสัมปันโน (วัดเสือ)  ที่ได้รับร้องเรียนว่ามีการครอบครองที่ดินที่มิชอบด้วยกฎหมายในเขตปฏิรูปที่ดิน  จากการตรวจสอบพบว่าพื้นที่ทำผิดกฎหมายอยู่ในเขตแนวรั้วล้อมรอบ จำนวน 1,263 ไร่  จึงได้ทำการติดประกาศว่า ห้ามผู้ใดบุกรุกที่ดิน ส.ป.ก.เอาไว้
         

 

นายวัชรินทร์  กล่าวว่า  ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ลงนามในคำสั่งที่ 36/2559 แล้วนั้น ทาง ส.ป.ก.กาญจนบุรี จะเดินหน้ายึดคืนที่ดินตามมาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย จำนวน 14 แปลง ในพื้นที่ 4 อำเภอได้แก่ อ.ไทรโยค อ.ด่านมะขามเตี้ย อ.เลาขวัญ และ อ.พนมทวน รวมเนื้อที่ 14,927 ไร่
         

โดยเริ่มนำร่องจากที่ดินวัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน (วัดเสือ) จำนวน 931-0-83 ไร่ และพื้นที่ที่ได้รับการร้องเรียน จำนวน 1,263 ไร่ ใน อ.ไทรโยค โดยขณะนี้ ส.ป.ก.กาญจนบุรี กำลังรอหลักเกณฑ์และหนังสือสั่งการจาก ส.ป.ก. เมื่อได้รับก็จะดำเนินการตามคำสั่งที่ 36/2559 อย่างเข้มข้นพร้อมกันทั้งประเทศต่อไป
         

อีกทั้งจะดำเนินการตรวจสอบที่ดินที่มีการออกเอกสารสิทธิ สค.1 นส.3 หรือโฉนด โดยมิชอบด้วยกฎหมายในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อส่งให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)  ตรวจสอบหากพบว่าเอกสารสิทธิดังกล่าวออกโดยมิชอบด้วยกฎหมายก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย
         

ซึ่งผู้กระทำผิดระเบียบฯจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทุกราย ทั้งนี้เพื่อ ส.ป.ก.กาญจนบุรีจะได้นำที่ดินที่ผู้ถือครองทำผิดระเบียบฯ มาจัดสรรให้แก่เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกิน หรือผู้ยากจน ในรูปแบบสหกรณ์ ตามนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต่อไป   


สำหรับป้าหมายการตรวจยึดที่ดิน ส.ป.ก.ทั้ง 14 แปลง ส.ป.ก.จะนำป้ายประกาศไปติดเอาไว้ที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และที่ว่าการอำเภอทั้ง 4 อำเภอ รวมทั้งนำไปติดตั้งเอาไว้บริเวณที่ดินด้วย โดยจะให้เวลา 7 วัน เพื่อให้ผู้ครอบครองที่ดินมาแสดงตนและนำเอกสารมาแสดงการครอบครอง หากยังไม่มาแสดงตนก็จะให้เวลาอีก 15 วัน หากมีผู้มาแสดงตนพร้อมนำเอกสารการครอบครองมาพิสูจน์ เจ้าหน้าที่ก็จะใช้เวลาในการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หากพบว่าเอกสารที่นำมาแสดงถูกต้อง ส.ป.ก.ก็จะคืนพื้นที่ให้ แต่ถ้าหากพบว่าเอกสารได้มาโดยไม่ถูกต้อง ก็จะดำเนินการทางด้านกฎหมายทุกราย สำหรับผู้ที่ครอบครองที่ดิน ส.ป.ก.หากรู้ตัวว่าผิด ก็ขอให้ส่งมอบพื้นที่คืนให้กับ ส.ป.ก.ซึ่ง ส.ป.ก.จะถือว่าท่านบริสุทธิ์ใจ โดยไม่ต้องถูกดำเนินคดี และตนจะมอบประกาศเกียรติคุณให้กับบุคคลนั้นด้วย

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวัชรินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.กาญจนบุรี รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทหารชุดประสานงานประจำพื้นที่ ร.29 ได้เดินทางไปติดตั้งป้ายตรวจยึดที่ดิน ส.ป.ก. ที่มีนายทุนบุกยึดครอบครองอีก 1 แปลง ซึ่งที่ดินแปลงดังกล่าวอยู่ติดกับถนนสาย 323 ตั้งอยู่หมู่ 5 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจบุรี  โดยอยู่ห่างจากวัดป่าหลวงตาบัวฯประมาณ 2 กิโลเมตร
         

เมื่อไปถึงเจ้าหน้าที่พบว่ามีป้ายประกาศติดเอาไว้ที่ริมถนนแสดงความเป็นเจ้าของอย่างชัดเจน โดยป้ายดังกล่าวมีข้อความเขียนเอาไว้ว่า " พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลของ ( น.ส.เพียงใจ หาญพาณิชย์ ) ผู้บุกรุกจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย"  สำหรับป้ายดังกล่าวมีสภาพเก่าแสดงให้เห็นว่าผู้ครอบครองได้นำป้ายมาติดตั้งแสดงความเป็นเจ้าของเอาไว้นานแล้ว  อีกทั้งยังมีกิ่งไม้ที่ขึ้นข้างทางปกคลุมเอาไว้ เจ้าหน้าที่จึงตัดกิ่งไม้ที่ปกคลุมออกเพื่อให้มองเห็นได้อย่างชัดเจน
         

จากนั้นนายวัชรินทร์  ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ติดตั้งป้ายแสดงกรรมสิทธิ์ของ ส.ป.ก.เอาไว้ติดกัน โดยป้ายที่ ส.ป.ก.นำไปติดตั้งเขียนว่า "ประกาศสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี (ส.ป.ก.กาญจนบุรี) ที่ดินจำนวน 1,263 ไร่ ผืนนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของ ส.ป.ก. "ห้าม" ผู้ใดบุกรุก หากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดี โดยเด็ดขาดทุกราย ทั้งนี้ ส.ป.ก.กาญจนบุรี จะนำที่ดินผืนนี้เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน โดยอาศัยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 36/2559 ลงวันที่ 5 ก.ค.59 เรื่องมาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)พ.ศ.2557"
         

ผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายวัชรินทร์ว่า รายชื่อที่เขียนระบุที่ป้ายดังกล่าวเป็นใคร  แต่นายวัชรินทร์เลี่ยงที่จะตอบ พร้อมแนะนำว่า หากผู้สื่อข่าวต้องการทราบว่าเป็นใคร ลองไปหาข้อมูลจากกูเกิล(Google)  ก็จะทราบว่าเป็นนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังระดับประเทศ  มีทรัพย์สินมากมายนับแสนล้านบาท  ทุกรัฐบาลและนักธุรกิจชื่อดังของประเทศไทย ต่างก็รู้จักกับบุคคลผู้นี้เป็นอย่างดี


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นายวิทย์ณเมธา เกตุแก้ว


HASTAG : นักธุรกิจสาวแสนล้าน  ยึดคืนที่ดิน  ส.ป.ก.  กาญจนบุรี 

ติดตามข่าวอื่นๆ