เลือกกันถึง30รอบ!! ก่อน "นพ.เรวัติ"จะเข้าป้ายนั่งเก้าอี้ผู้ตรวจการคนใหม่แทน"ศรีราชา"

     วันนี้( 5 ก.ค.) ที่ รัฐสภา ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งมีนายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เป็นประธาน ได้ลงมติเลือก นพ.เรวัต วิศรุตเวช อดีตอธิบดีกรมการแพทย์ และ อดีตที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน ด้วยคะแนน 4 ต่อ 2 จากผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินจำนวน 21 คน

     ให้เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน แทนนายศรีราชา วงศารยางกูล ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ ครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 5 เม.ย.ที่ผ่านมา ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาได้ลงมติคัดเลือกผู้สมัครถึง 30 รอบ โดยรอบสุดท้ายนพ.เรวัต จึงได้รับคะแนน โดยชนะนางเสาวนีย์ อัศวโรจน์ อดีตกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.)


     ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับเลือกต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของคณะกรรมการสรรหา (มีจำนวนทั้งสิ้น 6 คน) โดยขั้นตอนจากนี้ไปคณะกรรมการสรรหาฯ จะนำรายชื่อเสนอที่ประชุม สนช.เพื่อให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบต่อไป อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ ที่ประชุม สนช.เคยมีมติไม่เห็นชอบให้ นพ.เรวัต ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินมาแล้ว แต่นพ.เรวัต เข้ามาสมัครใหม่ และคณะกรรมการสรรหา ได้มีมติเสนอชื่อนพ.เรวัตอีกครั้งหนึ่ง.


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
สุธา ทางดี


HASTAG : ศรีราช วงศารยางกูล  คัดเลือก  นพ.เรวัต วิศรุตเวช  ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

ติดตามข่าวอื่นๆ