สวนกระแสแข่งขัน!!! สหภาพบินไทยค้านไอเดียรับลูกเรือสัญญาจ้างแค่3ปีชี้บั่นทอนภาพลักษณ์ไร้ผูกพันองค์กร??

     หลังจากมีข่าวเกรียวกราวถึงเปิดการเปิดรับสมัครพนักงานเพิ่ม   สวนกระแสทิศทางผลประกอบการที่ขาดทุนสะสมของบมจ.การบินไทย  ล่าสุด  เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคลและกำกับกิจกรรมองค์กร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)   เปิดเผยว่า จำนวนพนักงานที่รับใหม่นี้จะอยู่ในแผนปฏิรูปซึ่งเข้าสู่ระยะที่ 2 คือ ขยายตัวเพื่อสร้างความแข็งแกร่ง  และพร้อมที่จะผงาดกลับมาเป็นสายการบินชั้นนำที่เทียบเคียงหรือเหนือกว่าคู่แข่ง

 

     โดยการบินไทยกำหนดเปิดรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทยรุ่นใหม่  รวมจำนวน  565  อัตรา  เพื่อรองรับการบริการและขยายเส้นทางบินใหม่   แต่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินรุ่นใหม่นี้จะรับเป็นพนักงานประเภทสัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลา 3  ปี  และหากมีผลการปฏิบัติงานผ่านตามหลักเกณฑ์การประเมินที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ อาจจะพิจารณาต่ออายุสัญญาอีก 1 ครั้งโดยสัญญาต่ออายุจะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2565

        

     ขณะที่  นายดำรงค์ ไวยคณี ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย  ระบุถึงแนวคิดของฝ่ายบริหารว่า   กับมุมมองของสหภาพฯ และพนักงานส่วนใหญ่ต่างไม่เห็นด้วยกับนโยบายการรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน แบบสัญญาจ้างระยะสั้นเพียง   3  ปี เพราะจะกระทบต่อบริการ และภาพลักษณ์ของการบินไทยในอนาคต เนื่องจากการบินไทยต้องแข่งขันด้านการให้บริการที่สูงขึ้น   ขณะที่การมีพนักงานที่ทำสัญญาจ้างเพียงชั่วคราว อาจทำให้รู้สึกถึงความไม่มั่นคงในอาชีพ และทำให้พนักงานไม่รู้สึกรักหรือผูกพันองค์กร 

 

      ส่วนกรณีบอร์ดและฝ่ายบริหารต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายและมองว่าพนักงานต้อนรับของการบินไทยทำงานจนอายุ  60 ปี อาจอายุมากไปนั้น     สำหรับสหภาพฯเห็นว่าเป็นเรื่องที่สามารถบริหารจัดการได้    แต่ที่ผ่านมาผู้บริหารกลับไม่พยายามกำกับดูแลให้ดีเอง    ทั้งที่หลายสายการบินยุโรปและเอเชีย เช่น สิงคโปร์แอร์ไลน์  มีกำหนดอายุพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเกษียณอายุ 60 ปี เพราะต้องการเน้นคุณภาพในการบริการ  โดยมีโปรแกรมทดสอบบุคลิกภาพ,ทดสอบสมรรถภาพทางกาย,ทดสอบสมรรถนะได้ หากไม่ผ่าน ก็สามารถปลดลงมาบริการภาคพื้นได้


     ก่อนหน้านั้น  นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.การบินไทย เคยให้ข้อมูลถึงแผนการพัฒนาองค์กรว่า  บมจ.การบินไทยจะเพิ่มความถี่ของเที่ยวบิน   เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อกับเที่ยวบินจากประเทศอินเดีย ตะวันออกกลาง และยุโรป  โดยจะเปิดรับสมัครพนักงานต้อนรับเพิ่มจำนวน 600 คน ซึ่งจะต้องมีอายุไม่เกิน 24 ปี และจะมีสัญญาการจ้างงาน 6 ปี เพื่อเป็นการเจาะกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ที่ต้องการหาประสบการณ์

 

         ทั้งนี้ในรอบไตรมาสแรกของปี  2559  บมจ.การบินไทยมีผลประกอบเป็นกำไรสุทธิ  5,999.18  ล้านบาท  แต่มีรายได้รวม  50,315.66  ล้านบาท  ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน  ซึ่งมีรายได้รวม  61,439.04 ล้านบาท   ขณะที่ในส่วนของรายจ่ายมีตัวเลขลดลงมาอยู่ที่  43,749.59  ล้านบาท  จากช่วงเดียวกันของปี  2558  มีรายจ่ายรวม 57,764.73  ล้านบาท  ขณะที่ในรอบไตรมาสแรกของปี 2559  บมจ.การบินไทยมียอดขาดทุนสะสมอยู่ที่  13,555.62  ล้านบาท  ตามที่แจ้งข้อมูลไว้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นายชัชรินทร์ สุรพัฒน์


HASTAG : ผลประกอบการไตรมาสแรก 25559  สหภาพการบินไทย  รับพนักงาน  บมจ.การบินไทย 

ติดตามข่าวอื่นๆ