แถลงการณ์พระอาการในหลวงฉบับที่ ๓๐

วันที่ 3 ก.ค. สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯมาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 30 ความว่า วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานสรุปพระอาการระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2559 ว่า

 

ในระหว่างเดือนมิถุนายน 2559 มีพระปรอท (ไข้) ต่ำ ๆ บ้างเป็นครั้งคราว พระอาการดีขึ้น แต่ยังถวายออกซิเจน และถวายการดูแลเรื่องพระเสมหะและพระเขฬะ (น้ำลาย) ที่ยังมีปริมาณมาก

 

 การถวายการตรวจติดตามพระอาการภาวะน้ำไขสันหลังในโพรงพระสมองมากกว่าปรกติ หลังจากได้ถวายการแก้ไขด้วยการปรับสายระบายน้ำในช่องพระนาภี (ช่องท้อง) ได้ถวายการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 พบว่ามีปริมาณลดลงแต่การระบายยังน้อยกว่าปรกติ คณะแพทย์ฯ จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตปรับสายเพื่อเพิ่มการระบายน้ำไขสันหลังเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 ผลเป็นที่น่าพอใจ

 

พระอาการทางพระหทัย หลังจากถวายการแก้ไขการตีบแคบของหลอดพระโลหิตเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ผลการตรวจติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจเป็นระยะ และผลการตรวจพระหทัยด้วยคลื่นเสียงสะท้อน (Echocadiography) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559 บ่งชี้ว่าการทำงานของกล้ามเนื้อพระหทัยเป็นที่พอใจ

 

หากไม่มีอาการผิดปรกติใด ๆ คณะแพทย์ฯ จะรายงานพระอาการสรุปเป็นรายเดือน จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง 3 กรกฎาคม พุทธศักราช 2559ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
มนันยา ไตรแก้ว


HASTAG : พระอาการดีขึ้น  ฉบับ30  โรงพยาบาลศิริราช  แถลงการณ์ในหลวง 

ติดตามข่าวอื่นๆ