ว่าไงล่ะทีนี้!!! โพลล์ยัน "นปช." ตั้งศูนย์ปราบโกงฯ ที่แท้ปลุกระดมทางอ้อม

 

อ้าว...เฮ้ย...ว่าไงล่ะทีนี้!!! กรุงเทพโพลล์เผยสำรวจประชาชน ระบุชาวบ้านร้านถิ่นส่วนใหญ่เห็นว่า ศูนย์ปราบโกงของแก๊งแดงเป็นการปลุกระดมมวลชนทางอ้อม แต่เชื่อไม่ส่งผลต่อประชามติ แถมระบุแก๊งแดงให้ UN เข้ามาสังเกตการณ์ประชามติส่งผลเสียต่อประเทศแน่...ไม่ควรทำ
      
      

วันนี้ (25 มิ.ย.) รายงานข่าวแจ้งว่า กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความคิดเห็นเรื่อง “ประชาชนคิดอย่างไรกับการแสดงท่าทีคู่ขนานของกลุ่ม นปช. ต่อการทำประชามติ” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,085 คน
      
      
โดยผลสำรวจประชาชนร้อยละ 37.8 ระบุว่าการที่ นปช. ออกมาเคลื่อนไหว เรื่องการตั้งศูนย์ปราบโกงการทำประชามติทั่วประเทศ เป็นการปลุกระดมมวลชนทางอ้อม ขณะที่ร้อยละ 28.4 ระบุว่าไม่ใช่ ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 33.8 ระบุไม่แน่ใจ
      
      
ทั้งนี้ ความเห็นต่อการตั้งศูนย์ปราบโกงการทำประชามติ ของ นปช. จะส่งผลต่อการลงประชามติรับ/ไม่รับ ร่างรัฐธรรมนูญของหรือไม่ ร้อยละ 61.7 ระบุว่าไม่ส่งผล ขณะที่ร้อยละ 18.8 ระบุว่าส่งผล ที่เหลือร้อยละ 19.5 ระบุว่าไม่แน่ใจ
      
      

ส่วนความกังวลต่อการที่ คสช. สกัดกั้นการเปิดศูนย์ปราบโกง ฯ แต่ละแห่งว่าจะทำให้เกิดการต่อต้านรุนแรงขึ้นจากกลุ่ม นปช. นั้น ประชาชนร้อยละ 53.5 ระบุว่าไม่กังวล ขณะที่ร้อยละ 37.2 ระบุว่ากังวล ที่เหลือร้อยละ 9.3 ระบุว่าไม่แน่ใจ
      
      

 

 

ส่วนความเห็นต่อกรณีที่ นปช. ยื่นเรื่องให้สหประชาชาติ (ยูเอ็น) เข้ามาสังเกตการณ์การทำประชามติในไทย ประชาชนร้อยละ 37.0 ระบุว่า น่าจะส่งผลเสียกับประเทศมากกว่า ขณะที่ร้อยละ 35.0 ระบุว่า น่าจะส่งผลดีกับประเทศมากกว่า ที่เหลือร้อยละ 28.0 ระบุว่า ไม่แน่ใจ
      
      

เมื่อถามถึงความเชื่อมั่นต่อ พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี ว่าจะสามารถทำให้สหประชาชาติ และนานาชาติเข้าใจการทำหน้าที่ของรัฐบาลไทยในสถานการณ์ปัจจุบันได้ พบว่าประชาชน ร้อยละ 49.2 ระบุว่าเชื่อมั่นปานกลาง รองลงมาร้อยละ 37.5 ระบุว่า เชื่อมั่นมาก และร้อยละ 13.3 ระบุว่า เชื่อมั่นน้อย
      
      

สุดท้ายเมื่อถามว่า “อยากให้สหประชาชาติ (ยูเอ็น) เข้ามาสังเกตการณ์ การลงประชามติหรือไม่” ประชาชน ร้อยละ 34.0 ระบุว่าอยากให้เข้ามาสังเกตการณ์ ขณะที่ ร้อยละ 43.4 ระบุว่าไม่อยากให้เข้ามาสังเกตการณ์ ที่เหลือร้อยละ 22.6 ระบุว่าไม่แน่ใจ 


ติดตามข่าวสารทาง Line


ติดตามข่าวการเมือง


เรียบเรียงโดย
นายอารมณ์ เคนหล้า


HASTAG : ศูนย์ปราบโกงปลุกระดม  ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  กรุงเทพโพลล์  ศูนย์ปราบโกง 

ติดตามข่าวอื่นๆ