หลวงปู่พุทธอิสระ ตั้งข้อสังเกต 5 ข้อ ปมการเบิกจ่ายงบของสมเด็จช่วง!!

ทั้งนี้หลวงปู่พุทธอิสระได้ระบุว่าสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ หรือสมเด็จช่วง วรปุญโญ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ มีพฤติกรรมน่าชวนสงสัยกับเงินที่สูญหายไปเมื่อครั้งที่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชทรงประชวร รวมทั้งข้อกังขาต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนในประเด็นดังกล่าวดังนี้

 

1.ผู้ปฎิบัติแทนสมเด็จพระสังฆราชต้องได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งด้วยหรือไม่

 

2.ผู้ปฎิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชมีอำนาจศักดิ์สิทธิ์เท่าเทียมกับสมเด็จพระสังฆราชหรือไม่

 

3.เงินงบประมาณที่รัฐถวายอุดหนุนศาสนกิจทั้งของสมเด็จพระสังฆราชและผู้ปฎิบัติหน้าที่แทนถือว่าเป็นเงินประจำตำแหน่งหรือไม่

 

4.ผู้ปฎิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชมีเงินประจำตำแหน่งหรือเงินอุดหนุนศาสนกิจหรือไม่ ถ้ามีได้ปีละเท่าไร

 

5.เงินอุดหนุนการปฎิบัติศาสนกิจทั้งของสมเด็จพระสังฆราชและผู้ปฎิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช มีระเบียบและวัตถุประสงค์ในการใช้อย่างไรบ้าง

 

นอกจากนี้นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เปิดเผยว่าจะนำรายละเอียดทั้งหมดไปตรวจสอบอีกครั้ง


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นางสาวชนุตรา เพชรมูล


HASTAG :

ติดตามข่าวอื่นๆ