"พาณิชย์" เผย!! เอกชนสนใจยื่นซองประมูลซื้อข้าวเกรด C 9 ราย

             วันนี้ (17 ก.พ. 59) นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า มีผู้ประกอบการที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นสนใจยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมจำนวน 16 ราย ซึ่งมีปริมาณ 3.6 แสนตัน จากคลังสินค้า 119 คลัง เป็นข้าว 7 ชนิด ระดับคุณภาพเกรด C ซึ่งผลการเปิดซองเสนอราคาซื้อปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาซื้อสูงสุดจำนวน 9 ราย ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตเอทานอล อาหารสัตว์ เส้นก๊วยเตี๋ยว และกรดมะนาว ขอซื้อข้าวจาก 64 คลัง ปริมาณ 245,262 ตัน (คิดเป็นร้อยละ 67 ของปริมาณที่เปิดประมูล) มูลค่าที่เสนอซื้อประมาณ 1,531 ล้านบาท โดยชนิดข้าวที่มีผู้เสนอราคาซื้อมากที่สุดเป็นปลายข้าว A1 เลิศ รองลงมาเป็น ข้าวท่อนหอมมะลิ

             ทั้งนี้ เมื่อรวมกับผลการเปิดประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไป เมื่อวานนี้ (16 ก.พ.59) ที่มีผู้เสนอราคาสูงสุด 15 ราย ปริมาณ 152,377 ตัน มูลค่าที่เสนอซื้อประมาณ 1,783 ล้านบาท กับข้าวที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมในวันนี้ตามปริมาณข้างต้น จะรวมเป็นปริมาณที่มีผู้เสนอราคาสูงสุดทั้งสิ้น 397,639 ตัน (คิดเป็นร้อยละ 70 ของปริมาณที่เปิดประมูล 5.7 แสนตัน) มูลค่ารวม 3,314 ล้านบาท

             ทั้งนี้ กรมการค้าต่างประเทศจะนำผลการยื่นซองเสนอซื้อข้าวทั้งหมดเข้าสู่การพิจารณาของคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวสารในสต็อกของรัฐ ก่อนนำเสนอให้ประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว พิจารณาอนุมัติก่อนแจ้งยืนยันผลการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐให้ผู้ชนะการประมูลทราบตามขั้นตอนต่อไป


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
tnews01


HASTAG :

ติดตามข่าวอื่นๆ