"ก.พาณิชย์" โชว์จุดขาย "สินค้าเกษตรอินทรีย์ไทย" งาน BIOFACH ประเทศเยอรมนี

                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำสินค้าไทยไปจัดแสดงในงาน BIOFACH ประเทศเยอรมนี เพื่อตอกย้ำความสำเร็จของผู้ประกอบการไทยในการผลิต และส่งออกเกษตรอินทรีย์ไทย พร้อมทั้งเข้าพบกับผู้บริหารร้านค้าสินค้าอินทรีย์ และผู้ประกอบกิจการฟาร์มอินทรีย์ เพื่อสร้างเครือข่ายและนำเทคนิคมาถ่ายทอดแก่เกษตรกร

 

                วันนี้ (10 ก.พ. 59) นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เดินทางเข้าร่วมงาน BIOFACH  ณ เมืองนูเร็มเบอร์ก ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2559  เพื่อตอกย้ำความสำเร็จของผู้ประกอบการไทยในการผลิต และส่งออกเกษตรอินทรีย์ไทย

                ทั้งนี้ เป็นนโยบายของรัฐบาลในการปรับทิศทางการผลิตของภาคการเกษตรไทยใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลก ปัจจุบันทั่วโลกให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพ สิ่งแวดล้อม การลดการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม ทำให้เกษตรอินทรีย์มีการขยายตัวสวนกระแสเศรษฐกิจโลก

                สำหรับ งาน BIOFACH นี้เป็นงานเกี่ยวกับสินค้าอินทรีย์ทั้งที่เป็นสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป อาหารสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และความงาม เสื้อผ้า และของใช้ที่ทำจากวัตถุดิบที่เป็นอินทรีย์ เป็นงานที่ใหญ่ระดับโลก เน้นการเจรจาธุรกิจเท่านั้น และในปี 2559  ได้จัดเป็นปีที่ 27 แล้ว มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 2,100 ราย พื้นที่จัดแสดง 70,200 ตารางเมตร และที่ผ่านมามีผู้เข้าชมงานกว่า 44,500 คน

                 ในปี 2559  มีบริษัทจากประเทศไทยเดินทางไปเข้าร่วมงานกับกระทรวงพาณิชย์ รวม 13 บริษัท ที่อาคาร 1 ในพื้นที่ 113.88 ตารางเมตร สำหรับสินค้าที่นำไปจัดแสดง ได้แก่ ข้าว เส้นหมี่ เครื่องปรุงอาหาร กะทิ ชาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ ฯลฯ ในงานจะมีกิจกรรมนิทรรศการข้าวไรซ์เบอรี่ สาธิตการปรุงอาหาร รวมทั้งมีการส่งสินค้าไทยเข้าประกวด Best new products Award  ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้เสนอผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการไทยเข้าประกวด 2 ชนิด คอ ข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์ และเครื่องปรุงผัดกระเพราอินทรีย์

             ทางด้านนางดวงกมล เจียมบุตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า นอกเหนือจากการเข้าร่วมงานในครั้งนี้แล้ว ยังจะนำคณะเข้าพบกับผู้บริหารร้านค้าสินค้าอินทรีย์ และผู้ประกอบกิจการฟาร์มอินทรีย์ เพื่อสร้างเครือข่ายและนำเทคนิคมาถ่ายทอดแก่เกษตรกร เนื่องจากเยอรมนีเป็นทั้งประเทศผู้ผลิตสินค้าอินทรีย์ และผู้ซื้อรายใหญ่เป็นลำดับต้นๆ ของโลก รวมทั้งเป็นตลาดที่มีความต้องการสูงและขยายตัวต่อเนื่อง สินค้าจะต้องมีฉลากระบุชัดเจนว่าเป็นสินค้าอินทรีย์ ซึ่องต้องมีใบรับรองมาตรฐาน หรือหากไม่ถึงระดับอินทรีย์ต้องมีการระบุในฉลากว่าเป็นสินค้าธรรมชาติเท่านั้น


ติดตามข่าวสารทาง Line


เรียบเรียงโดย
tnews01


HASTAG :

ติดตามข่าวอื่นๆ