"ครม." เคาะงบ 1,000 ล้าน ปล่อยกู้ดอกเบี้ย 0% หนุนการพัฒนาอาชีพเกษตร!!

          เมื่อวานนี้ (10 ก.พ. 59) พลตรีสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ยืมเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรจำนวน 1,000 ล้านบาท โดยไม่มีดอกเบี้ย เพื่อดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร

          ทั้งนี้ เงินดังกล่าวกรมส่งเสริมสหกรณ์จะนำไปปล่อยกู้ให้กับ 5,600 สหกรณ์ ซึ่งมีสมาชิกประมาณ 6 แสนคน เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อพัฒนาอาชีพได้ เนื่องจากบางสหกรณ์ขาดสภาพคล่องจึงทำให้เกิดข้อจำกัดในการปล่อยกู้ให้สมาชิก ทั้งนี้จะให้กู้รายบุคคลไม่เกิน 3 หมื่นบาท/ราย หรือกลุ่มสหกรณ์ไม่เกิน 3-5 แสนบาท/ราย

          นอกจากนี้ ช่วยลดความเสี่ยงให้สามารถชำระหนี้และคืนเงินทุนได้สำเร็จ จึงกำหนดให้พิจารณาให้เฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่ได้มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร โดยพิจารณาให้ตามศักยภาพของสถานการณ์เงินของแต่ละกลุ่มเกษตรกรและสภาพของกิจกรรมการผลิต และการตลาด กลุ่มผลผลิตทางการเกษตรรายการต่างๆ ที่นำเสนอตามโครงการและหรือที่มีประวัติเดิมว่าเคยกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้สามารถใช้เครดิตจากวงเงินกู้เดิมได้


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
tnews01


HASTAG :

ติดตามข่าวอื่นๆ