“ธอส.” เพิ่มวงเงินสินเชื่อเงินกู้บ้าน “ผู้มีรายได้น้อย” เพิ่มอีก 5 พันล้าน พร้อมปิดโครงการสิ้นเดือน ม.ค. นี้!

“ ธอส.” ขยายวงเงินสินเชื่อบ้านคนมีรายได้น้อยเพิ่มขึ้นเป็น 25,000 ล้านบาท หลังจากยอดแสดงความจำนงขอกู้ใกล้ทะลุ 20,000 ล้านบาท พร้อมปิดตัว โครงการสิ้นเดือนมกราคมนี้

เมื่อวานนี้ (17 ม.ค. 59) นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ it[6ว่า ธนาคารจะปิดโครงการมาตรการส่งเสริมการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อย ภายในสิ้นเดือนมกราคมนี้ หลังจากที่วงเงินกู้แตะระดับ 25,000 ล้านบาท จากวงเงินก้อนแรกที่ตั้งเอาไว้ 10,000 ล้านบาทได้ปล่อยกู้ไปแล้ว และล่าสุดเมื่อปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการธนาคารได้ขยายวงเงินเพิ่มอีก 10,000 ล้านบาท เป็น 20,000 ล้าน บาท ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน โดยในสัปดาห์หน้าจะขยายวงเงินเพิ่มอีก 5,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินของโครงการนี้ทั้งหมด 25,000 ล้านบาท

ล่าสุดมีประชาชนแสดงความจำนงยื่นกู้กับธนาคารเป็นวงเงินจำนวน 19,000 ล้านบาท หรือ 13,700 ราย และ ได้รับการอนุมัติสินเชื่อไปแล้ว 9,740 ล้านบาท หรือ 13,740 ล้านบาท เฉลี่ยกู้รายละ 1,400,000 บาท โดยมีสัดส่วนการปล่อยกู้ในต่างจังหวัด 60% และกรุงเทพฯ 40% แสดงให้เห็นว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ในโครงการมีอยู่อย่างต่อเนื่องและมีนัยสำคัญ ทางคณะกรรมธนาคารอาคารสงเคราะห์จึงมีความเห็นว่า ควรที่จะปิดโครงการภายในสิ้นเดือนนี้ โดยกำหนดกรอบวงเงินเอาไว้ไม่เกิน 25,000 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ยังเหลือเวลาอีก 10 วันทำการที่ประชาชนยังสามารถยื่นเรื่องขอกู้กับธนาคารได้

นายสุรชัยกล่าวว่า ในช่วงนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ต้องเร่งอนุมัติสินเชื่อให้แก่ประชาชนที่แสดงความจำนงยื่นเรื่องกู้เข้ามาก่อนหน้านี้ แม้ว่าจะปิดตัวโครงการในสิ้นเดือนมกราคมแล้วก็ตาม ธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็ต้องทยอยอนุมัติสินเชื่อจนกว่ารายชื่อลูกค้าจะหมด โดยผู้ที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อแล้ว ต้องทำนิติกรรมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 ตุลาคมนี้


ติดตามข่าวสารทาง Line


เรียบเรียงโดย
tnews01


HASTAG :

ติดตามข่าวอื่นๆ