ปรับเพิ่ม 50 บาท ทองแท่ง 18,850 บาท (ครั้งที่ 2 )


วันที่ (8 ม.ค.)  เมื่อเวลา 09.43 น.  ราคาทอง (ปรับครั้งที่ 2 ) ทองแท่งรับซื้อบาทละ 18,850 บาท ขายออกบาทละ 18,950 บาท ทองรูปพรรณ 18,571 บาท ขายออกบาทละ 19,350 บาท

 

ท้อง ราคาทองปรับเพิ่ม 50 บาท เมื่อเทียบกับครั้งที่ 2 ที่ผ่านมา โดยทองแท่งรับซื้อบาทละ 18,800 บาท ขายออกบาทละ 18,900 บาท ทองรูปพรรณ 18,525.52 บาท ขายออกบาทละ 19,300 บาท


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นายศุภรากร นิ่มนวน


HASTAG :

ติดตามข่าวอื่นๆ