ปรับลง 50 บาท ทองแท่ง 18,750 บาท (ครั้งที่ 4)


วันที่ (7 ม.ค.)  เมื่อเวลา  14.10 น. ราคาทอง (ปรับครั้งที่ 4 ) ทองแท่งรับซื้อบาทละ 18,750 บาท ขายออกบาทละ 18,850 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 18,480.04 บาท ขายออกบาทละ 19,250 บาท
  


ทั้งนี้  ราคาทองปรับลง 50 บาท เมื่อเทียบกับครั้งที่ 3 ที่ผ่านมา โดยทองแท่งรับซื้อบาทละ  18,800 บาท ขายออกบาทละ 18,900 บาท  ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 18,525.52 บาท ขายออกบาทละ 19,300 บาท


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นายศุภรากร นิ่มนวน


HASTAG :

ติดตามข่าวอื่นๆ