ปรับขึ้น 50 บาท ทองแท่ง 18,450 บาท (ครั้งที่ 2)


วันที่ 6 ม.ค.59 เมื่อเวลา 13.27 น. ราคาทอง (ปรับครั้งที่ ) ทองแท่งรับซื้อบาทละ 18,450 บาท ขายออกบาทละ 18,550 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 18,176.84 บาท ขายออกบาทละ 18,950 บาท

 

ทั้งนี้  ราคาทองปรับขึ้น 50 บาท เมื่อเทียบกับครั้งที่ 1 ที่ผ่านมา โดยทองแท่งรับซื้อบาทละ 18,400 บาท ขายออกบาละ 18,500 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 18,131.36 บาท ขายออกบาทละ 18,900 บาท

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นายศุภรากร นิ่มนวน


HASTAG :

ติดตามข่าวอื่นๆ