“กรมพัฒนาธุรกิจฯ” เผย!! ญี่ปุ่นครองแชมป์ทำธุรกิจในไทย คาด!! ปีนี้ "ธุรกิจคนต่างด้าว" เติบโตร้อยละ14

 

        กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผย!  ปี 2558 ที่ผ่านมา ญี่ปุ่นครองแชมป์ ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจในไทยมากที่สุด คาดปีนี้การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวจะขยายตัวร้อยละ14

        วันนี้ (1 ม.ค. 59) นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุว่า ในปี 2558 การอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจลดลงเมื่อเทียบกับปี 2557  ร้อยละ 7 โดยมีการอนุญาตจำนวน 404 ราย สาเหตุจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและความไม่ชัดเจนทางการเมือง สำหรับมูลค่าการลงทุนในธุรกิจของคนต่างด้าว มีจำนวน 16,088 ล้านบาท ลดลงจาก ปี พ.ศ. 2557 จำนวน 48,350 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 75 โดยประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจมากที่สุด คือ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และ จีน

        สำหรับแนวโน้มการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในปีนี้ คาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับอัตราเติบโตเฉลี่ยเดิมร้อยละ 14 โดยธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือจะเพิ่มจำนวนมากที่สุด รองลงมาคือธุรกิจบริการเป็นสำนักงานผู้แทน โดยเฉพาะเมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปิดแล้วและนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนของภูมิภาคเอเชีย

         ทั้งนี้ ธุรกิจบริการที่เป็นคู่สัญญากับภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ คาดว่า คนต่างด้าวจะขออนุญาตเพิ่มจำนวนมากขึ้น เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายชัดเจนที่จะผลักดันให้ปี พ.ศ. 2559 เป็นปีแห่งการลงทุน


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
tnews01


HASTAG :

ติดตามข่าวอื่นๆ